Jogi információ

Jogi információ

JOGI NYILATKOZAT

Jelen weboldal szerkesztője és tulajdonosa:
 

RAGT SEMENCES S.A.S.
43 275 010 euró tőkével.
Székhely: Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ
R.C.S Rodez 431 899 756
Telefonszám: 05 65 73 41 00
Fax: 05 65 73 41 99
E-mail cím: accueil@ragt.fr

TVA azonosító szám: FR 52 431 899 756

 

A továbbiakban: "RAGT Semences".

A kiadásért felelős: M. Laurent GUERREIRO

Elérhetőség:
www.ragt-semences.fr

Megvalósítás:

SQLI

SA au capital de 1.822.927,45 €

RCS 353 861 909

Siège social : Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

Tél. : 01 55 93 26 00

Weboldalkezelő elérhetősége:

Laurent BROS - lbros@ragt.fr

Hosztolás:
SQLI

 

Általános használati feltételek

 

Előszó

A felhasználók kizárólag a jelen használati feltételek elfogadása után vehetik igénybe a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.
Mint a weboldal felhasználója, Ön igazolja, hogy elolvasta és betartja az itt leírt használati feltételeket.
Igazolja, hogy rendelkezik a weboldal használatához szükséges eszközökkel és készségekkel.

Tárgy
Jelen használati feltételek kizárólag az említett weboldal használatára vonatkoznak.

Hatályba lépés - Érvényesség időtartama

A használati feltételek közzétételük időpontjával lépnek hatályba, és az oldal első használatának időpontjától vonatkoznak a felhasználóra.
A használati feltételek az oldal használatának teljes ideje alatt vonatkoznak a felhasználóra, mindaddig, amíg helyüket új feltételek nem veszik át.
A felhasználó bármikor lemondhat az oldal használatának jogáról, azonban a szolgáltatások minden korábbi használatáért felelős marad.

Hivatkozások
Az RAGT Semences fenntartja a jogot, hogy weboldalán egyéb, külső oldalakra mutató hivatkozásokat helyezzen el.
A weboldal tájékoztatja a felhasználót, ha egy hivatkozás nem az RAGT Semences tulajdonában lévő, külső oldalra mutat.
Az RAGT Semences nem vállal felelősséget a külső oldalakon található tartalmakért és információkért.
A weboldalra mutató hivatkozás elhelyezése más oldalakon az RAGT előzetes engedélye nélkül tilos.
Az RAGT Semences nem tehető felelősség az oldalon található hivatkozásokon keresztül elérhető egyéb internetes erőforrások tartalmáért.

Sütik
Az oldal tájékoztatja a felhasználót, hogy automatikusan sütiket telepíthet a böngésző szoftverre.
A sütik bizonyos, a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolt adatokat tartalmaznak.
A sütik semmilyen esetben nem tartalmaznak bizalmas adatokat, céljuk a korábban felkeresett oldalak tárolása.
A felhasználónak joga van megtekinteni a sütikben tárolt személyes jellegű adatokat, illetve azok törlését vagy javítását kérni.
A böngésző szoftver a beállításoktól függően figyelmeztetheti a felhasználót a sütik telepítésére, illetve elutasíthatja azokat. További információért keresse fel a http://www.cnil.fr weboldalt.

A szerkesztő felelőssége
Az RAGT Semences vállal felelősséget a következőkért:
- az adott állapotban nyújtott szolgáltatás minősége;
- az oldal használatában keletkező zavarok;
- az oldal elérhetetlensége;
- az adatbiztonság megsértése, mely kárt tehet a felhasználó számítógépében és adataiban;
- a felhasználó általános jogainak megsértése.
Az RAGT Semences mindent megtesz annak érdekében, hogy megbízható, ellenőrzött információkat és/vagy eszközöket nyújtson, azonban nem vállal felelősséget a hibákért, hiányos információkért, számítógépes vírusok okozta károkért, illetve az oldalon történt bűncselekményekért.
Az oldal szerkesztője által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a felhasználót az egyéni elemzés és személyre szabás felelőssége alól.
A szerkesztő nem garantálja az oldalon közölt információk pontosságát, teljességét, illetve naprakészségét.
Ennek megfelelően a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja a közölt információkat.

A felhasználó felelőssége
A felhasználó vállalja, hogy az oldalon nyújtott szolgáltatásokat, illetve információkat kizárólag a közrendnek és közerkölcsnek megfelelő, illetve harmadik felek jogait tiszteletben tartó módon használja. A felhasználó igazolja, hogy számítástechnikai eszközei mentesek a vírusoktól, és kifogástalan műszaki állapotban vannak.
A felhasználó vállalja, hogy nem zavarja más felhasználókat az oldal használatában, illetve nem kísérel meg hozzáférni az oldal korlátozott részeihez. A felhasználó vállalja, hogy semmilyen, az RAGT Semences, illetve más felhasználók adatbiztonságát veszélyeztető tevékenységet nem folytat. A felhasználó vállalja továbbá, hogy semmilyen módon nem zavarja vagy szakítja meg az oldal működését.
A felhasználó nem folytathat az oldalon kereskedelmi, politikai, illetve reklámtevékenységet, különöse tekintettel a kéretlen elektronikus üzenetek küldésére.
A felhasználó nem gyűjtheti be, használhatja fel, vagy dolgozhatja fel bármely módon más felhasználók személyes adatait.

Szellemi tulajdon
Az RAGT Semences vállalathoz tartozó elemek, beleértve többek között a márkajeleket, dizájnelemeket, modelleket, képeket, szöveget, fényképeket, logókat, grafikákat, szoftvereket, keresőmotorokat, adatbázisokat, a vállalat kizárólagos tulajdonát képezik.
Jelen használati feltételek keretein belül az RAGT Semences nem mond le semmilyen szellemi tulajdonjogáról a felhasználó javára.
Az oldal más vállalatok által történő teljes vagy részleges másolása a szerkesztő kifejezett engedélye nélkül a vonatkozó törvényeknek megfelelő büntetendő bűncselekménynek minősül.
Az oldalhoz tartozó adatbázisokat a vonatkozó 1998 július 1-i szellemi tulajdonjogi törvény védi, mely az adatbázisok védelméről szóló 1996 március 11-i közösségi irányelvet ülteti át.
A szerkesztő, illetve partnerei márkajelei és logói (felismerhető vagy elvont ábrák) bejegyzett védjegyek.
A vállalati partnerek tulajdonát képező márkajelek és logók szintén védelmet élveznek.
Ennek megfelelően a márkajelek és logók teljes vagy részleges, a szerkesztő kifejezett engedélye nélküli másolását a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvény tiltja.

Informatika és szabadságjogok
Szolgáltatásai nyújtása közben az RAGT Semences személyes jellegű adatokat igényelhet a felhasználóktól.
Az adatok begyűjtése során tájékoztatni kell a felhasználót, hogy egy bizonyos adat megadása kötelező vagy önkéntes.
Az oldalon begyűjtött adatokat az RAGT Semences vállalat, annak leányvállalatai, illetve anyavállalata használja fel. A vállalat bizalmasan kezeli a begyűjtött adatokat. Az adatok harmadik félnek nem adhatók át.

Az 1978. január 6-i módosított informatikai, fájlkezelési és szabadságjogi törvény értelmében a személyes jellegű adatok bármely automatizált feldolgozását kötelező bejelenteni a Nemzeti informatikai és szabadságjogi bizottságnak.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az 1978. január 6-i módosított informatikai, fájlkezelési és szabadságjogi törvény 32. cikke értelmében az oldalon található űrlapokon keresztül közölt adatokat az oldal adatfeldolgozásért felelős szerkesztője a felhasználó kéréseinek teljesítésében, valamint adminisztratív és kereskedelmi célokra használja fel.
Ezen felül tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy indokolt esetben jogukban áll megtekinteni a benyújtott adatokat, illetve azok törlését, javítását, vagy módosítását kérni a következő címen: RAGT Semences - Rue Emile Singla -Site de Bourran - 12000 RODEZ
A kérelemhez személyazonosságot igazoló okmány másolatát kell mellékelni.
A felhasználó köteles betartani az 1978. január 6-i módosított informatikai, fájlkezelési és szabadságjogi törvény előírásait, melyek megszegése büntetést von maga után.
A felhasználónak különösképpen tartózkodnia kell más felhasználók személyes adatainak begyűjtésétől és az azokkal való visszaéléstől, illetve minden, mások magánéletét vagy jó hírnevét sértő tevékenységtől.

Szabályozó törvény
Jelen használati feltételekre Franciaország törvényei vonatkoznak. Ez mind az anyagjogi, mind a formai követelményekre vonatkozik. A használati feltételek alkalmazásával kapcsolatos jogviták az RAGT Semences székhelyén működő bíróságok hatáskörébe tartoznak.

Amennyiben a jogi nyilatkozat bármely elemét bármilyen okból törvényellenesnek, érvénytelennek, vagy nem betarthatónak minősítik, az adott elem a nyilatkozat további rendelkezéseitől elválasztható, nem befolyásolva azok hatályosságát.

Az RAGT Semences csapata köszöni érdeklődését, és további kellemes böngészést kíván.