Jogi információk

Jogi információk

JOGI NYILATKOZATOK ÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Üdvözöljük Önt a RAGT SEMENCES cégcsoport információit tartalmazó oldalunkon (a továbbiakban “Weboldal”). Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen használati feltételeket, melyek a weboldalon történő navigációt szabályozzák (a továbbiakban: “Használati feltételek”). A weboldal használatával Ön fenntartás nélkül elfogadja ezeket a feltételeket.

Az oldal használatával kapcsolatos bármely kéréssel forduljon hozzánk a következő címen: accueil@ragt.fr


JOGI NYILATKOZATOK

Weboldal URL-címe: www.ragt-semences.fr

Kapcsolat: E-mail: accueil@ragt.fr - Telefonszám: +33(0)565734100 - Fax: +33(0)565734199

Kiadványigazgató: Laurent Guerreiro

Kiadó: RAGT SEMENCES S.A.S., 43 275010 euró tőkével, melynek székhelye a Bourran, rue Emile Singla, 12000 RODEZ címen található, a helyi kereskedelmi és cégnyilvántartásban a 431899756 számmal bejegyzett cég. Uniós adószáma: FR52431899756

Tárhelyszolgáltató : SQLI Csoport

Weboldalt tervezte és készítette: SQLI SA, 1,822,927.45 euró tőkével,

RCS 353861909

Székhely: Le Pressensé épület

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

 

1. HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

Szabadon és ingyenesen férhet hozzá a weboldalhoz, előzetes regisztráció vagy felhasználói fiók létrehozása nélkül. A weboldalhoz és/vagy annak egyes részeihez való hozzáféréshez személyes hozzáférési kódok használatára lehet szükség. Ebben az esetben Önnek kell megtennie a megfelelő intézkedéseket e kódok titkosságának biztosítására. Ezeket természetesen bármikor módosíthatja. A weboldalra és/vagy egyes részeire történő belépési kísérletek száma azonban korlátozott lehet a kódok jogtalan felhasználásának megakadályozása érdekében. Kérjük, tájékoztasson minket minden olyan csalárd használatról, amelyről tudomást szerez. Továbbá, a jelen használati feltételekben leírt szabályok be nem tartása esetén fenntartjuk a jogot arra, hogy felfüggesszük az Ön hozzáférését. A távközlési hálózathoz való hozzáférés és használat költségei azonban továbbra is Önt terhelik.

 

2. SZELLEMI TULAJDON

A weboldal és az azt alkotó elemek (például védjegyek, képek, szövegek, videók stb.) a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. Tilos az oldal (részben vagy egészben) bármilyen más célra történő felhasználása, sokszorosítása vagy ábrázolása bármilyen adathordozón. Ezek a használati feltételek nem járnak a RAGT SEMENCES-hoz tartozó tételek szellemi tulajdonjogainak átruházásával a felhasználó javára. Ezen az oldalon elérhetővé tehetünk az Ön számára olyan tartalmat, melyet jogosult letölteni (a továbbiakban “Letölthető tartalom/tartalmak”). Nem kizárólagos és át nem ruházható jogot biztosítunk Önnek a Letölthető Tartalom kizárólag személyes és privát használatára, ingyenesen és a szellemi tulajdonjogok védelmének jogszabályban meghatározott időtartamára. A Letölthető Tartalom bármilyen sokszorosítása, megjelenítése, módosítása vagy terjesztése tilos.

 

3. HIPERSZÖVEGES HIVATKOZÁSOK

A RAGT SEMENCES fenntartja a jogot, hogy weboldalán olyan hivatkozásokat állítson be, melyek más weboldalakhoz adnak hozzáférést. Tájékoztatjuk, hogy azok a webhelyek, amelyekhez a linkeken keresztül hozzáférhet, nem tartoznak a RAGT SEMENCES-hoz. A RAGT SEMENCES nem vállal semmilyen felelősséget a linkekre kattintás következtében az oldalakon megjelenő információ tartalmáért. A cég honlapjára mutató hivatkozás létrehozása a RAGT SEMENCES kifejezett, előzetes engedélye nélkül tilos. A RAGT SEMENCES nem tehető felelőssé azért, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az oldalon található linkeken keresztül az internetes hálózaton található egyéb erőforrásokhoz.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK ÉS SÜTIK

Személyes adatokat gyűjthetünk Önről, különösen akkor, amikor Ön azonosítja magát, Letölthető Tartalmat tölt le, vagy e-mailt küld nekünk.

A cookie-k (sütik) olyan fájlok, melyek az Ön készülékére kerülnek az oldal böngészése során (például a megtekintett oldalak, a megtekintés dátuma és időpontja stb.), és amelyek az ugyanazon a webhelyen tett látogatásai során olvashatók.

Személyes adatainak feldolgozásával és a sütik használatával kapcsolatos további információért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat, amely itt érhető el.

 

5. A WEBOLDAL ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Előfordulhat, hogy módosítanunk kell a weboldalon található tartalmat és információkat, valamint jelen Használati Feltételeket, különösen annak érdekében, hogy ezek megfeleljenek az alkalmazandó új jogszabályoknak és/vagy előírásoknak és/vagy az oldal fejlesztése céljából. Az oldal folyamatos használatával Ön elfogadja az új Használati Feltételeket.

 

 6. A KIADÓ FELELŐSSÉGE

Arra törekszünk, hogy a Weboldal és a Letölthető Tartalmak mindig hozzáférhetők legyenek. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy az oldal mindig elérhető és hozzáférhető lesz. Sőt, előfordulhat, hogy ideiglenesen fel kell függesztenünk az oldalhoz történő részleges vagy teljes hozzáférést, különösen műszaki karbantartási okokból.

Az is megállapítható, hogy az internet, a számítógép és a távközlési rendszerek nem hibamentesek, előfordulhatnak üzemzavarok és meghibásodások. Ebben a tekintetben semmilyen garanciát nem tudunk nyújtani, következésképpen nem vagyunk felelősségre vonhatók az internetes hálózat, valamint a számítógépes és távközlési rendszerek ilyen jellegű felhasználásáből eredő károkért, beleértve, de nem kizárólagosan ezt a listát:

  • bármilyen adat és/vagy információ helytelen továbbítása és/vagy fogadása az interneten keresztül;
  • külső támadás vagy számítógépes vírus jelenléte;
  • bármely fogadó berendezés vagy kommunikációs vonal meghibásodása;
  • az internetes hálózat bármely más működési hibája, ami megakadályozza a weboldal megfelelő működését.

Végezetül, csak közvetlen kárért vagyunk felelősségre vonhatók, minden egyéb, bármilyen jellegű kár vagy sérelem kizárásával. 

 

7. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

Ön vállalja, hogy a weboldal szolgáltatásait és az abban foglalt információkat kizárólag olyan célokra használja, amelyek összhangban vannak a közrenddel, az erkölccsel és harmadik felek jogaival. Ön elismeri, hogy ellenőrizte, hogy a számítógép konfigurációja mentes a vírusoktól és tökéletesen működik. Ön vállalja, hogy nem zavarja a weboldal többi felhasználó általi használatát, és nem fér hozzá az oldal azon részeihez, amelyekhez a hozzáférés korlátozott. Ön vállalja, hogy nem követ el olyan cselekményt, amely veszélyeztetheti a RAGT SEMENCES vagy más felhasználók számítógépes biztonságát. Hasonlóképpen vállalja, hogy nem avatkozik bele vagy nem szakítja meg a weboldal normál működését. Ön vállalja továbbá, hogy tartózkodik a kereskedelmi jellegű hirdetések minden formájától, különösen a kéretlen e-mailek küldésétől. Tilos más felhasználók személyes adatait gyűjteni, felhasználni vagy feldolgozni.

 

 8. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A VITÁK RENDEZÉSE

A Használati Feltételek a francia jog hatálya alá tartoznak. Ugyanez vonatkozik mind a tartalmi, mind pedig a formai szabályokra is. Jelen Használati Feltételek alkalmazásából eredő bármely vita azon bíróságok joghatósága alá fog tartozni, ahol a RAGT SEMENCES bejegyzett székhelye található.

Meghatároztuk, hogy abban az esetben, ha jelen Használati Feltételek jogszerűségét kétségbe vonják, az a jogi nyilatkozatokat nem érinti, mivel ezek saját jogon, az említett Használati Feltételektől függetlenül léteznek.