DUO SYSTEM

DUO SYSTEM

DUO SYSTEM

Duo System: Focus® Ultra speciális egyszikűirtó kukoricában

A Duo System, ahogy neve is sugallja, két részből álló gyomirtási rendszer. Egyik eleme a Focus® Ultra ellenálló kukoricahibrid vetőmag, a másik a szuperszelektív egyszikűek elleni gyomirtó szer, a Focus® Ultra.

Klasszikus nemesítési módszerekkel sikerült olyan kukoricavonalakat, majd ezekből hibrideket előállítani, amelyek a szuperszelektív egyszikűirtók közül a cikloxidim hatóanyagú Focus Ultrát károsodás nélkül képesek elviselni. A nemesítési munka során mutációs eljárást használtak, így a cikloxidim-ellenálló kukoricák csak kukoricagéneket tartalmaznak, nem tartoznak a transzgenikus, más néven genetikailag módosított növények közé. A cikloxidim-ellenállóságot mint tulajdonságot visszakeresztezéssel lehet bevinni akár a kipróbált, akár az új kukoricavonalakba, vagyis a már piacon levő hibrideknek is lehet cikloxidim-ellenálló változata, és egészen új genetikai hátterű hibridek is létrehozhatók ezzel a plusz tulajdonsággal.

A megkülönböztethetőség érdekében a Duo vetőmagot tartalmazó zsákokat mindig megjelölik a Duo System jelzéssel. Focus® Ultrával csak az ilyen jelzésű vetőmagból származó kukorica állomány kezelhető. A cikloxidim-ellenálló kukoricák más szuperszelektív egyszikűirtókkal szemben nem ellenállók, azokkal nem kezelhetők, mert maradandó károsodást szenvednek.

 

Focus® Ultra – fűféle gyomok irtása szuperszelektív egyszikűirtóval

A cikloxidim hatóanyag csak a fűféle gyomok ellen hatékony, levélen keresztül. A levélen felszívódva a tenyészőcsúcs felé szállítódik, hogy hatását kifejtse. A Focus® Ultrával kezelt fűféle gyomokban a tenyészőcsúcs elhal, fejlődése a kezelés után néhány óra múltán leáll, pusztulása megindul. A Focus® Ultra felszívódása meleg, párás időben gyorsabb, hideg, száraz körülmények között lassúbb. Már a permetezést követő napon tapasztalhatjuk, hogy az egyszikűek legfiatalabb levele könnyen kiszakad, kihúzható, hiszen a növekedő résznél a sejtmembrán-képződés megszűnt. A pusztulás a fiatalabb levelek felől az idősebbek irányába terjed. A szemmel látható pusztulási jelek növényfajonként különbözhetnek, például a köles sárgulva, a fenyércirok vörösödve adja meg magát.

A Focus® Ultra azzal emelkedik ki a kukoricában engedélyezett gyomirtók közül, hogy mindaddig hatékony, amíg az egyszikű gyomok növekszenek, vagyis sejtképződés zajlik bennük. A gyomok növekedése a virágzat megjelenésekor lassul, majd áll le. Ez azonban senkit ne ösztönözzön a védekezés halogatására. A cél, hogy optimális időben, a termést befolyásoló kártétel előtt iktassuk ki a gyomkonkurenciát.

Technológiai javaslat magról kelő egyszikű gyomok – kakaslábfű, muharfélék, vadköles – ellen

A magról kelő egyszikű gyomok ellen a technológia rugalmasságát olyankor használhatjuk ki legjobban, ha a több hullámban kelő fűfélék első kelési hulláma kis létszámú és gyenge borítású. Ez gyakori, ha a vetés idején a kukorica vetési mélységében még nedves a talaj, majd a vetés után sokáig nem esik az eső. A mélyebb talajrétegből néhány gyom kikel és megerősödik, a többi pedig majd csak az első jelentős csapadék után bújik elő. Az először kelt kevés gyom nem befolyásolja a termést, de már gyökérváltás után van, esetleg bokrosodott vagy szárba indult, amikor a második kelési hullám megindul.

A Focus® Ultrával – még a kritikus gyomnyomás kialakulása előtt – hatékonyan, egyszerre tudjuk irtania több kelési hullámból származó fejlettebb és fejletlenebb magról kelő egyedeket. Mivel a magról kelő fűfélék ellen alacsonyabb Focus® Ultra dózis is elegendő, hektárköltsége versenyképes a hasonló célra használatos szerekével.

A Duo System megjelöléssel ellátott kukorica hibridekben magról kelő egyszikűek ellen 1,0 – 1,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC kijuttatása szükséges. Ezzel a dózissal a gyökérváltáson túljutott egyszikűek is hatékonyan irthatók.

 

Technológiai javaslat évelő egyszikű gyomok – fenyércirok, csillagpázsit, tarackbúza – ellen

Az évelő egyszikű gyomok között a legnagyobb területen élő, legnagyobb terméskieséssel fenyegető, nehezen irtható gyom kukoricában a fenyércirok. Az optimális védekezési idő meghatározásában a nehézséget a folyamatos kelés és kihajtás okozza, hiszen a sorzáródás előtt közvetlenül kihajtó egyedek is terméskiesést okozhatnak. A Focus® Ultra használata nincs korlátozva, mint a szulfonil-karbamidok esetében, ahol a kukorica legkésőbb hétleveles fejlettségéig el kell végezni a kezelést, hogy elkerülhessük a fitotoxicitást.

A Duo System fő előnye, hogy ebben a technológiában a Focus® Ultra a kukorica fejlettségétől függetlenül, késői kezelésre is alkalmazható. Ám hangsúlyozni kell: ez senkit se ösztönözzön arra, hogy késlekedjen a védekezéssel, hiszen a gyomok által elvett víz, tápanyag és fény nem pótolható és terméskiesést okoz.

A fenyércirok folyamatos kelése ill. a rizómák ismételt kihajtása miatt az osztott kezelés adja a legjobb eredményt. Az első kezelést 2,0 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC-vel a fenyércirok 20-30 cm-es állapotában végezzük el, majd az újonnan kelt, illetve kihajtott egyedek ellen ismételjük meg a kezelést 2,0 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC-vel. A két kezelés között legfeljebb 7 - 10 nap teljen el.

Magyarországon egyre több helyen jelennek meg szulfonil-karbamid hatóanyagú gyomirtó szerekre rezisztens fenyércirok populációk. Duo kukoricában, Focus® Ultrával a szulfonilkarbamid hatóanyagú gyomirtó szerekre rezisztens fenyércirok állományok is eredményesen irthatók.

A csillagpázsit és a tarackbúza rendszerint egyszerre hajt ki, ezért ellenük egyszeri nagy dózisú kezeléssel – 3,0 – 4,0 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC – érhetjük el a legjobb hatást.

Kétszikű gyomok elleni technológia

A kukorica kétszikű gyomflórájának irtására a Focus® Ultra kombinációs partnereként tankkombinációban a Callam®-ot ajánljuk, amely a magról kelő és évelő kétszikű gyomokat egyaránt kiválóan irtja. A Callam® a Focus® Ultrával jól keverhető, együttesen kijuttatható, ilyenkor a tankkeverékhez is csak 1,0 l/ha Dash® HC szükséges. A Focus® Ultra + Callam® tankkeverék a kukorica 6 leveles koráig juttatható ki.

Keverhetőség

Az optimális hatás eléréséhez a Focus® Ultrához minden esetben Dash® HC-t szükséges adni. A Dash® HC segít a hatóanyagnak átjutni a viaszos levélfelületen, így a cikloxidim gyorsabban és nagyobb mennyiségben tud a fűfélék nedvkeringésébe jutni.

Más gyomirtó szerrel a Focus® Ultra csak előzetes keverési próba után kombinálható, ilyenkor a tankkombináció kijuttatási idejét a kombinációs partner felhasználási időszakához kell igazítani, és csak a Focus® Ultrához javasolt Dash® HC-t alkalmazzuk.

 

Permetezési beállítások

A Focus® Ultrát minden esetben apró cseppek formájában kell kijuttatni a megfelelő fedettség és felszívódás érdekében. A permetezés előtt mindig ellenőrizzük, hogy használatban lévő szórófejeink milyen nyomásnál képesek apró cseppek képzésére.

A permetezőgép tisztítása

A permetezőgépet, a csővezetékeket és a szórófejeket a permetezést követően lúgos mosószerrel alaposan ki kell mosni, majd az újabb permetezés előtt tiszta vízzel ki kell öblíteni.

 

© Copyright 2015 - RAGT VETŐMAG • A DUO SYSTEM® a BASF hivatalos márkaneve.